Ohjeet

Ohjeita apurahanhakijalle ja -saajalle

 

1. Apurahahakemus

Apurahahakemuksen voi lähettää säätiölle ainoastaan sähköisesti. Hakijan tulee kirjautua järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Kirjaudu järjestelmään tästä.

 

2. Työryhmän jäsenet

Mikäli työryhmä on apurahan hakijana, tulee työryhmän ilmoittaa hakulomakkeessa tiedot henkilöstä, joka vastaa ryhmän puolesta sekä hakemusta koskevista asioista että mahdollisesti myönnetyn apurahan edellyttämistä toimenpiteistä.

 

3. Lausunnonantajat (suosittelijat)

Apurahanhakija voi halutessaan liittää hakemukseensa yhden tai useamman lausunnonantajan (suosittelijan) lausunnon. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta lisätä lausuntoa hakemukseensa, lausunnonantaja (suosittelija) voi lähettää lausunnon suoraan säätiölle joko sähköpostitse tai postitse. Lausunnon tulee olla perillä säätiössä apurahan hakuajan puitteissa.

 

4. Apurahan käyttötarkoitus

Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Apuraha on käytettävä viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden aikana. Jos kyseessä on usean vuoden työskentely, se tulee aloittaa viimeistään myöntöä seuraavana vuonna. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu tai apurahaa ei käytetä mainitussa ajassa, muutokseen on pyydettävä kirjallisesti säätiön suostumus. Muussa tapauksessa apuraha katsotaan peruuntuneeksi.

 

5. Päätökset apurahoista

Säätiö ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle apurahanhakijalle tekemänsä päätöksen kyseisen hakijan osalta. Päätös tehdään kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Säätiö ei perustele tekemiään päätöksiä.

 

6. Apurahan maksaminen

Apurahan myöntöpäätöksen jälkeen säätiö lähettää apurahansaajalle lomakkeen, jolla apurahansaaja ilmoittaa säätiölle henkilötunnuksensa, pankkitilinumeronsa ja kotiosoitteensa. Saaja valitsee lomakkeen vaihtoehdoista haluamansa maksuajankohdan. Apuraha maksetaan yhdessä erässä. Mikäli apurahansaajan henkilö- tai yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia lomakkeen palauttamisen jälkeen, niistä tulee ilmoittaa säätiölle viipymättä.

Mikäli apurahansaaja luopuu hänelle myönnetystä tai jo maksetusta apurahasta, siitä on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti tai sähköpostitse säätiölle.

 

7. Verotus

Mikäli apurahansaaja käyttää apurahaa aputyövoiman palkkaukseen, apurahansaajan tulee huolehtia ennakonpidätyksistä ja kaikista työnantajamaksuista.

Säätiö ilmoittaa verottajalle verotussäännösten mukaisesti maksamansa apurahat. Apurahansaajan tulee ilmoittaa saamansa apuraha veroilmoituksessaan.

Katso tarkemmat tiedot: www.vero.fi.

 

8. Sosiaaliturva

Apurahansaajan tulee olla yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen (Mela), jos hänelle on myönnetty apuraha yli neljän kuukauden yhtäjaksoiseen taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn.

Apurahansaajan tulee ottaa lakisääteinen eläkevakuutus kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn alkamisesta. Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviä. Säätiö tekee myönnetystä apurahasta ilmoituksen eläkelaitokselle. Apurahansaaja huolehtii itse eläkevakuutusmaksunsa maksamisesta.

Katso tarkemmat tiedot: www.mela.fi tai soita Melan asiakaspalveluun: 029 435 2650.

 

9. Raportointi apurahan käytöstä

Apurahansaajan tulee toimittaa apurahan maksuvuoden loppuun mennessä (31.12.20xx) säätiölle apurahan käytöstä riittävä selvitys. Raportointiin tulee käyttää säätiön kotisivuilla olevaa sähköistä lomaketta.

Jos toiminta, johon apuraha on myönnetty, on kesken raportointivuonna, apurahansaajan tulee toimittaa säätiölle väliraportti apurahan käytöstä edellä mainitussa määräajassa. Kun apurahan kohteena oleva toiminta on päättynyt, apurahansaajan tulee kirjoittaa säätiölle loppuraportti.

Mikäli apurahansaaja laiminlyö raportoinnin ja/tai apuraha käytetään muuhun kuin hakemuksessa mainittuun kohteeseen, säätiö pidättää oikeuden periä maksamansa apurahan takaisin.

 

10. Yhteystiedot

Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin säätiö
c/o Borenius Asianajotoimisto
Kuninkaankatu 26 B
33200 Tampere

 

Sofia Stark

Puh. 03 214 9111

sofia.stark@akerlundinsaatio.fi

 

Juha Ruotsalainen, toiminnanjohtaja

juha.ruotsalainen@akerlundinsaatio.fi

Puh. 050 515 1440