Historia

akerlund-pieniKunnallisneuvos C. W. Åkerlund vaikutti merkittävästi suomenkielisen lehdistön syntyyn ja kehitykseen. Hänen testamenttinsa ansiosta säätiö rakentaa nyt viestintäalan tulevaisuutta.

C. W. Åkerlund (1840–1911) oli varattoman äidin poika Helsingistä. Hän aloitti työnteon 13-vuotiaana puotipoikana Hämeenlinnassa, josta hän siirtyi Tampereelle kauppias L. J. Hammarénin palvelukseen. 30-vuotiaana Åkerlund aloitti uran itsenäisenä kauppiaana. Kauppiasvuosiensa jälkeen Åkerlund siirtyi vuonna 1886 Tampereen Säästöpankin rahastonhoitajaksi.

Åkerlund otti aktiivisesti osaa Tampereen kunnallispolitiikkaan ja kuului kaupunginvaltuustoon 1874–1904. Åkerlund oli myös perustamassa Tampereen Suomalaista Klubia. Klubin historiikissa suomenmielistä Åkerlundia kuvaillaan seuraavasti: ”Vaikka hän oli syntyisin ruotsinkielisestä kansanaineksesta, liittyi hän kansallismielisten riveihin ja oli heidän ensimmäisiä lipunkantajiaan Tampereella.”

Vuonna 1881 J. V. Snellmanin 75-vuotisjuhlien kunniaksi klubin perustajajäsenet päättivät perustaa suomenkielisen sanomalehden. Sen nimeksi tuli Aamulehti. Åkerlund toimi lehden johtokunnan puheenjohtajana 13 vuotta ja jäsenenä aina kuolemaansa asti, yhteensä 27 vuotta.

”Hän oli luonteeltaan juro ja yksinäisyyteen taipuvainen, mutta jalomielinen ja lempeä. Julkista huomiota hän kammosi enemmän kuin mitään muuta maailmassa; kun hänelle vuonna 1890 annettiin kunnallisneuvoksen arvonimi, harmitti se häntä siinä määrin, että hän suoritti siitä johtuvan lunastuksen vasta sitten, kun ulosmittauksella uhattiin. Viimeisenä tahtonaan hän myös lausui, ettei hänestä saanut sanomalehdissä muistosanoja kirjoittaa eikä hänen haudalleen laskea seppeleitä”, kerrotaan Tampereen Suomalaisen Klubin historiikissa.

Åkerlund testamenttasi koko omaisuutensa sivistyksellisiin ja hyväntekeväisyystarkoituksiin. Omistamansa kahdeksan prosenttia Aamulehteä julkaisevan Tampereen kirjapainon osakkeista hän jätti yhtiölle, jotta niiden tuotto käytettäisiin henkilökunnan sairaus- ja elatuskuluihin sekä opintoihin. Testamentin viesti oli se, että Åkerlund arvosti julkista sanaa ja halusi antaa panoksensa viestintäalan palveluksessa toimivien hyväksi. Näin hän halusi tukea suomenkielisen lehdistön ja vapaan tiedonvälityksen kehitystä. Vahvoista tamperelaisista juurista on kasvanut merkittävä valtakunnallisesti toimiva yleishyödyllinen säätiö, joka rahoittaa viestintäalan toimijoiden opintoja, tutkimusta ja matkoja.

 

Lähde: www.tampereensuomalainenklubi.fi