Apurahat haettavana 25.2.-31.3.2018

  • Graafisessa teollisuudessa tai muulla viestintäalalla työskentelevien ammatillisiin jatko-opintoihin
  • Graafisen tai muun viestintäalan yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattitutkintoihin
  • Graafista tai muuta viestintäalaa koskevaan tutkimus- ja kehitystyöhön

Täytä hakemus 25.2. -31.3.2018 välisenä aikana verkkosivuilla www.akerlundinsaatio.fi. Hakemus lähetetään ainoastaan sähköisellä hakemuslomakkeella.

Säätiö painottaa erityisesti kansainvälisiin opintoihin liittyviä apurahahakemuksia.

Apurahan saajien nimet julkaistaan Säätiön verkkosivuilla toukokuun 2018 lopulla.